Digitalis laevigata

In tegenstelling tot de ‘wollige’ lanata is dit de ‘gladde’ laevigata. Geeloranje bolvormige bloempjes met donkere adertjes en een witte lip, geven de plant een roestige indruk en orchidee-achtig uiterlijk. Tot 80 cm hoog.

Digitalis obscura

De bloemen zijn oranjegeel tot bruin van kleur, dit geeft hen de ‘duistere’ naam. Tot 40 cm hoog ongewoon vingerhoedskruid. Het enige vingerhoedskruid dat onderaan verhout. Verdraagt eerder droge en goed doorlaatbare grond.

Digitalis Lanata

Dit ‘wollig’ vingerhoedskruid wordt tot 80 cm hoog.  Uit de donkergroene rozetten rijzen bebladerde bloemstengels die uitlopen in een aar vol bolle bloemen.De fijne tekening die de bruine adertjes op de roomwitte helm vormen, contrasteert prachtig met de grote witte, behaarde onderlip. Lanata betekent  ‘wollig‘ en de plant kreeg die naam door de fijne beharing op de bloempjes. Wordt  voor zijn nectar ook bezocht door de wolbij.