Digitalis lanata

Dit ‘wollig’ vingerhoedskruid wordt tot 80 cm hoog.  Uit de donkergroene rozetten rijzen bebladerde bloemstengels die uitlopen in een aar vol bolle bloemen.De fijne tekening die de bruine adertjes op de roomwitte helm vormen, contrasteert prachtig met de grote witte, behaarde onderlip. Lanata betekent  ‘wollig‘ en de plant kreeg die naam door de fijne beharing op de bloempjes. Wordt  voor zijn nectar ook bezocht door de wolbij.